Looc National High School

A leading High School promoting quality education

Lapiz: We are not looking for the promotion, We are looking for the accomplishment we have

October 2, 2018

by: Hazel Arbutante

 “We are not looking for the promotion, we are looking for the accomplishment we have,” pahayag ni Ricardo L. Lapiz, punong gurong Looc National High School (LNHS) sa kanyang promosyon bilang Principal III. Nakamit ni Lapiz ang promosyon sa loob ng anim na taon bilang Principal II na ayon sa kanya’y natagalan dahil sa mga bakanteng posisyon sa Division Office. “Promotion is just a part of our career path,” dagdag niya. Inspirasyon niya ang kanyang pamilya pati narin ang mga taong masipag na gumagawa ng mga tungkulin para sa tagumpay na hangad ng paaralan. “This family brought me to a higher level of my career,” mungkahi niya ang tinukoy ang kanyang pangalawang pamilya, ang mga guro ng LNHS. Kasalukuyang pinaplano ni Lapiz ang pagpapatayo ng Student Study Area sa tulong ng Parents-Teachers Association (PTA) kung saan buuoin itong Wifi, telebisyon, iba’t ibang pagkain, mesa’t upuan para sa komportableng pag-aaral ng mga mag-aaral. Itinaya niyang na sa walo sa sampung bilang ang kanyang panunungkulan bilang punong-guro dahil sa iba pang responsibilidad gaya ng pagiging Division Sports Coordinator. Inaasahan niyang pumasa sa Career Execution Service sa ikatlong pagkakataon kung saan maaari niyang makamtan ang pagiging isang Assitant Schools Superintendent. Ayon sa kanya, inaasahan niyang humantong sa posisyon na principal IV sakaling hindi siya papasa sa Career Execution Service.