Looc National High School

A leading High School promoting quality education

2018 Brigada Eskwela, Pimatibay ang Ugnayan

October 2, 2018

by: Celeste Dawn V. Dandayo

Isinagawa ang 2018  Brigada Eskwela ng Looc National High School (LNHS) alinsunod sa Department Order No. 066, s. 2018 sa temang “Pagkakaisa para sa handa, ligtas at matatag na paaralan tungo sa magandang paaralan.

 

            Tampok ang makabagbag damdaming pagpapakitang suporta ng mga magulang, guro, mag-aaral ng LNHS, mga opisyal ng barangay La-o Proper at mga pampublikong orginasasyon at pribadong orginasasyon.

Layunin nang nasabing programa na mapaghandaan ang napipintong pasukan.

 

Abala ang lahat sa paglilinis at pagsasaayos ng mga sirang upuan, mesa at mga pisara. Pininturahan ang mga dingding at iba pa.

 

Sinasabing naging daan ang programa para maipakita ang pagkakaisa ng mga mag-aaral, mga guro at mapatibay ang ugnayan ng mga kasapi sa paaralan.