Looc National High School

A leading High School promoting quality education

Bayon-on: ‘Your presence signifies that you are really committed to the Campus Journalism Work’

October 2, 2018

by: Hazel Arbutante

            Naging mas makahulugan ang pagdalo ng mga determinadong manunulat sa School-Based Campus Journalism Seminar Workshop , Agosto 23-25 sa Looc National High School (LNHS) dahil sa katagang sinabi ni Shirley Bayon-on, ulong-guro sa Ingles.                                                                                                                                                   

Isang hamon ang binigay ni Bayon-on sa mga manunulat na nagbigay sa kanila ng lalo pang determinasyon upang mas pagbutihin ang kanilang kakayahan at pasyon sa pagsulat lalo na’t hindi parte ng kabuuang marka ng mga manunulat ang dyurnalismo na isang extracurricular activity. 

“The extracurricular activities would be the perfect venue for you to explore yourselves in the different events that you are good at,” pahayag ni Bayon-on.

           

Ayon sa kanya, isa itong napakagandang opportunidad ng mga manunulat upang madiskubre at mahasa ang kanilang kakayahan.

           

Ipinaalala ni Bayon-on sa bawat manunulat na nararapat lamang na palaging magdasal upang sila’y gabayan ng Poong Maykapal.